top of page

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ช.ม.

อบรมวันเดียวเสร็จ

 

อบรมแล้วนำใบรับรองไปยื่นสอบใบขับขี่เองที่ขนส่ง 

ไม่ต้องรอต่อคิวอบรมที่ขนส่ง

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ช.ม.

฿500.00Price

    061-530-5252

    bottom of page