0 car-repair-.jpg
0 car-repair-.jpg
Capture.PNG
Capture.PNG
วิริยะประกันภัย (1).png
วิริยะประกันภัย (1).png
City Traffic at Night
City Traffic at Night
Vintage Car
Vintage Car
London Taxi
London Taxi

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

ให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าด้วยจุดบริการ
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการมากกว่า 461 แห่งทั่วประเทศ

วิริยะประกันภัย ตระหนักถึงความสะดวกสบาย และความสำคัญของการบริการที่ลูกค้าพึงจะได้รับเมื่อติดต่อกับบริษัท หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมด้วยศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1557, 02-239-1557

โดยศูนย์ซ่อมวิริยะประกันภัยมีให้เลือกทั้งแบบซ่อมห้าง (ซ่อมศูนย์) สำหรับรถอายุ 2- 4 ปี และซ่อมอู่สำหรับรถอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับประเภทประกัน

ศูนย์ซ่อมวิริยะมีทั้งหมด 461 แห่ง ทั่วประเทศไทย และมีจุดตอบรับอุบัติเหตุตามอำเภอและสำนักงานตัวแทนวิริยะต่างๆในแต่ละจังหวัด นั่นหมายความว่าลูกค้าจะประสบอุบัติเหตุที่ไหน ทางเรามีฝ่ายประสานงานและฝ่ายเคลมอยู่ทุกแห่ง

ภาคกลาง 149 แห่ง

ภาคเหนือ 70 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50 แห่ง

ภาคตะวันออก 63

ภาคตะวันตก 63

ภาคใต้ 66

ยังไม่รวมศูนย์ตอบรับอุบัติเหตุตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

เรื่องประกันภัยไว้ใจ วิริยะ ประกันภัย