top of page

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

ให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าด้วยจุดบริการ
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการมากกว่า 461 แห่งทั่วประเทศ

วิริยะประกันภัย ตระหนักถึงความสะดวกสบาย และความสำคัญของการบริการที่ลูกค้าพึงจะได้รับเมื่อติดต่อกับบริษัท หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมด้วยศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1557, 02-239-1557

โดยศูนย์ซ่อมวิริยะประกันภัยมีให้เลือกทั้งแบบซ่อมห้าง (ซ่อมศูนย์) สำหรับรถอายุ 2- 4 ปี และซ่อมอู่สำหรับรถอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับประเภทประกัน

ศูนย์ซ่อมวิริยะมีทั้งหมด 461 แห่ง ทั่วประเทศไทย และมีจุดตอบรับอุบัติเหตุตามอำเภอและสำนักงานตัวแทนวิริยะต่างๆในแต่ละจังหวัด นั่นหมายความว่าลูกค้าจะประสบอุบัติเหตุที่ไหน ทางเรามีฝ่ายประสานงานและฝ่ายเคลมอยู่ทุกแห่ง

ภาคกลาง 149 แห่ง

ภาคเหนือ 70 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50 แห่ง

ภาคตะวันออก 63

ภาคตะวันตก 63

ภาคใต้ 66

ยังไม่รวมศูนย์ตอบรับอุบัติเหตุตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

เรื่องประกันภัยไว้ใจ วิริยะ ประกันภัย

061-530-5252

bottom of page