top of page
IMG_3692.jpg
IMG_3748.jpg
IMG_3714.jpg
57116353_2405043149725434_77761216633131
58444311_2413624618867287_10669352242538
58442245_2413624575533958_61507424474974
58380258_2413624448867304_67644493408753
58379107_2413624455533970_37446197386978
S__12787729.jpg

อบรม ปฏิบัติ สอบใบขับขี่ได้ที่นี่

อาร์ ไดรฟ์เวอร์

โดยบริษัทราชสีมาวิศวกรรมยานยนต์
ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

เรียนขับรถที่อาร์ไดรฟ์เวอร์

ที่อาร์ไดรฟ์เวอร์ เรารับบริการสอนขับรถพร้อมออกใบขับขี่ โดยทีมครูฝึกสอนคุณภาพ ที่ได้รับการรับรอง และมีใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก


เรียนขับรถยนต์ ทำใบขับขี่

หลักสูตรรถยนต์

เรียนขับรถ ข้างขนส่งโชคชัย

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

อบรมภาคทฤษฎี ต่ออายุใบขับขี่

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีและต่ออายุใบขับขี่

57176845_2405119293051153_38274184059929

สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำหรับการสมัครเรียนเพื่อสอบใบขับขี่ ผู้เรียนหลักสูตรจักรยานยนต์ต้องมีอายุ 15 ปีบริบรูณ์ และผู้เรียนหลักสูตรรถยนต์ต้องมีอายุ 18 ปีบริบรูณ์
- ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา ไม่มีอาการตาบอดสี
- ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

- บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

- ทดสอบตาบอดสีให้ดูสีเขียว สีแดงและสีเหลืองจากเครื่องทดสอบ หรือแผ่นภาพทดสอบ โดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตา ระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด 3 ครั้ง หากอ่านถูกต้องสองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- ทดสอบสายตาทางลึกให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50-3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- ทดสอบสายตาทางกว้างถ้าผู้สมัครสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้าย และด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- ทดสอบปฏิกิริยา ผู้สมัครทำการทดสอบความสามารถในการใช้เบรคเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรคได้ในระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

การเลือกเวลาเรียน

ผู้เรียนเลือกวันและเวลาเรียนปฏิบัติของแต่ละหลักสูตรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

รายละเอียดหลักสูตรรถยนต์

15 ช.ม.

กำหนดการฝึกอบรมหัดขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชม.

ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 • การขับขี่อย่างปลอดภัย

 • มารยาทในการขับขี่

 • ความรู้ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ อุบัติเหตุ

 • ติวข้อสอบทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ (รวม 10 ชั่วโมง)


ชั่วโมงที่ 1-3

 • สอนความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายป้ายจรารจร

 • สอนความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ เบื้องต้น

 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุการเกิดป้องกันอุบัติเหตุ

 • BE-WAGON การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนใช้งาน

 • สอนความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ส่วนควบภายในห้องโดยสาร

ชั่วโมงที่ 4-7

 • ให้นักเรียนขับรถรอบสนามที่ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. โดยครุฝึกสอนเป็นผู้ประเมินการใช้พวงมาลัย

 • สอนการขับรถอย่างถูกวิธี ตามท่าฝึกต่างๆ

ชั่วโมงที่ 8-10

 • อธิบายท่าสอบและทบทวนท่าสอบ ทั้ง 3 ท่าประกอบไปด้วย

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

 • การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

58599027_2413624468867302_62319989681301

ราคาหลักสูตร

หลักสูตรรถยนต์

5,500 บาท

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

1,000 บาท

อบรมภาคทฤษฎี      อบรมต่ออายุ

500 บาท                                                 200บาท

สมัครเรียนได้ที่
061-530-8282
061-530-5252
โรงเรียนอยู่ข้างขนส่งโชคชัย
379/8-9 หมู่ 10 ถ. ราชสีมา-โชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
LINE ID: @rdriverschool

สมัครเรียนขับรถ

กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ และคอร์สที่ต้องการเรียน หรือ โทร 0615308282, 0615305252

Thanks for submitting!

โรงเรียนสอนขับรถ: Contact
bottom of page