top of page
 • Line
 • Facebook
240733057_3172710652958676_4215258204697121346_n_edited

เรียนขับรถ
สอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

อาร์ ไดรฟ์เวอร์ โชคชัย โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ 

 • Line
 • Facebook

061-530-5252

โรงเรียน
จุดรับสมัครนักเรียน
ห้องอบรม
รถฝึกหัดขับ
รถจักรยานยนต์ฝึกหัดขับ
บริเวณพักผ่อน
ห้องสอบ
การเตียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
รถจักรยานยนต์ฝึกหัดขับ
 • Line
 • Facebook

โรงเรียนสอนขับรถ

ราชสีมาวิศวกรรมยานยนต์
(อาร์ ไดรฟ์เวอร์)

 • เราเป็นสถานที่ฝึกอบรมการขับรถสำหรับผู้ต้องการใบขับขี่ใหม่

 • เน้นการสอนทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 • โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และมีใบรับรองการสอนอย่างเป็นทางการ

 • เรียน อบรม พร้อมสอบใบขับขี่ในที่เดียว โดยไม่ต้องสอบที่ขนส่งอีก

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรรถยนต์

รถยนต์

ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง

แบ่งออกเป็น

เรียนภาคปฎิบัติ 10 ชั่วโมง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์

 • การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ

 • ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

เรียนภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย

 • ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

 • ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์

ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง

แบ่งออกเป็น

เรียนภาคปฎิบัติ 10 ชั่วโมง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์

 • การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ

เรียนภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย

 • ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

 • ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

 • Line
 • Facebook

061-530-5252

061-530-5252

bottom of page